Zaposlenje
Zaposlenje
Zaposlenje

Ugovor o radu:
Svako ima pravo na pismeni ugovor o radu, bez obzira na dužinu radnog odnosa, ili procenat radnog vremena. Ugovor o zaposlenju opisuje prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca, i uvek treba da sadrži informacije : Ko je potpisao ugovor, koja je pozicija-radno mesto, opis posla-radnih zadataka, datum početka radnog odnosa, trajanje ugovora ako je posao na odredjeno vreme, pravo na godišnji odmor i plaćeni odmor, probni rad ako je tako dogovoreno, o otkaznom roku, iznosu plate, radnom vremenu, pauzi i eventualno kolektivnom ugovoru koji reguliše radni odnos.

Poslodavac je dužan da napravi nacrt ugovora o radu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mesec dana nakon stupanja u radni odnos.

Radno vreme:
Normalno radno vreme bi trebalo biti 8 sati u toku 24 sata tj.40 sati na nedelju dana. Ako radite u smenama radno vreme za jednu radnu nedelju propisano je do 38 sati ili 36 sati za celih  sedam dana u zavisnosti od sistema smena koje imate.

Dozvoljena je organizacija  drugačije raspodele radnog vremena od gore navedene, a to se zove prosečna procena radnog vremena što mora biti regulisano pismenim ugovorom, a znači da radnik može da radi više u nekim periodima i manje u drugima, ali u proseku zaposleni ne može raditi više od normalnog prosečnog vremena (38 sati). Slobodno vreme izmedju smena bi po pravilu trebalo biti 11 sati u periodu od 24 sata i 35 sati u toku sedam dana. Slobodni dani treba da budu normalno nedelja ili državni praznici. Zaposleni imaju pravo na pauzu  ako je dnevno rade najmanje pet sati, a ako je dnevno radno vreme osam sati i više pauza mora biti minimalno pola sata.

Rad van normalnog radnog vremena samo će se desiti ako postoji posebna potreba ili vremenski rok za neki projekat, a za navedeni rad se dobija  nadoknada za prekovremeni rad u iznosu najmanje 40 % od redovne satnice. Noćni rad i rad nedeljom dozvoljen je samo ako priroda posla zahteva takav način rada.

Pravo na nadoknadu za putovanje između kuće i posla nije regulisano zakonom, tako da visina nadoknade zavisi od dogovora sa poslodavcem.

Noćni rad i rad praznicima:
Noćni rad je zabranjen, osim ako priroda posla to zahteva. Zakon o radu definiše noćni rad kao rad između. 21.00 i. 06.00. Praznični dani u Norveškoj su 1 jan., 13,17 ,18, 20 i 21 april, 1, 17, 21 maj, 8 i 9 juni, 25 i 26 decembar. Nadoknada za noćni rad i rad praznicima iznosi najmanje 40% na iznos redovne satnice.
 
Bolovanje:
Lično opravdanje – Kao zaposleni imate pravo na izostanak s posla zbog  bolesti, odnosno da obavestite poslodavca telefonskim putem o izostanku s posla  bez lekarskog uverenja. Ovo pravo možete koristit odredjen broj dana u godini, u zavisnosti  od sektora u kom radite. Da bi stekli ovo pravo morate raditi najmanje dva meseca kod poslodavca. Za izostanak duži od 3 dana potrebno vam je uverenje od lekara. Lekar procenjuje vaše stanje i perod potreban za vaš oporavak od bolesti i procenat bolovanja.To znaci da možete dobiti puno bolovanje ili delimično tako da odrađujete samo jedan deo od ukupnog radnog vremena.
Plaćeno bolovanje - Pravo na plaćeno bolovanje stičete nakon četiri sedmice kao zaposleni kod norveškog poslodavca.Na plaćenom bolovanju možete biti maksimalno 52 sedmice. Troškove bolovanja snosi poslodavac prvih 16 dana, a nakon toga troškove plaća socijalno osiguranje.
 
Plata:

Izuzetno bitno je to što se sav dogovor o platama ugovara u bruto iznosu!
To znači da poslodavac sa Vama ugovara platu, a od ugovorenog iznosa odbija se procenat za socijalna izdavanja - osnovni iznos je 36%, pa se to podešava u odnosu na to da li imate porodicu, kuću itd.

Liste plata (satnica i godišnje plate) su date u bruto iznosu.

Plata nije zakonom regulisana u Norveškoj, tako da ne postoji opšta minimalna plata. Stoga je veoma bitno da svi imaju pisani primerak ugovora o radu sa jasno naznačenom i nedvosmislenom dogovoru o plati. Medjutim za mnoga od zanimanja plata se obračunava po tarifi. To znači da postoji zakonski odredjena minimalna tarifa/satnica za većinu zanimanja koja osiguravaju da radnik može zaraditi sredstva potrebna za normalan život. Neke od zakonski odredjenih tarifa, minimalno moguća zarada po satu:
 

Branša

Tarifa/ Satnica

Gradjevina

180 kr

Brodogradnja

165 kr

Poljoprivreda i hortikultura

140 kr

Poslovi održavanja čistoće

150 krProsečne plate:
Neke od prosečnih plata i tarifa/satnica prema zanimanju:
 

Zanimanje

Satnica

Prosečna plata na god. nivou

Konobar/Kuvar

190 kr

350 000 kr

Bolničar

230 kr

397 300 kr

Gradjevinski inženjer

300 kr

550 800 kr

Inženjer informatike

320 kr

530 000 kr

Farmaceut

350 kr

620 400 kr

Varilac

220 kr

391 200 kr

Vozač

240 kr

410 400 kr

Lekar

450 kr

778 800 kr

Učitelj

330 kr

540 700 kr

Moler

210 kr

367 200 kr

Električar

230 kr

412 800 krBoravišna-radna dozvola


Za državljane EU/EEA
Po dolasku u Norvešku potrebno je samo da se registrujete kao radnik ili student kod nadležnih organa zaduženih za tu oblast ( UDI, SUA, Policija )

Kako funkcioniše sistem registracije:
 

 • Možete doputovati u  Norvešku i početi s radom odmah, ali se morate prijaviti najkasnije u roku od tri meseca nakon što ste došli u Norvešku.
 • Trebate se registrovati samo jednom, bez obzira koliko dugo planirate ostati u Norveškoj.
 • Takođe možete menjati status, na primer bili ste student a sada ste zaposleni  bez da ste ponovno obavezni registrovati se.
 • Celo vreme dok živite u Norveškoj morate pripadati jednoj od kategorija opisanih na ovoj stranici, kao radnik ili student.
 • Ako ispunjava uslove za registraciju dobijate potvrdu o registraciji od strane policije.
 • Registracija je besplatna.


Uslovi za zaposlenog :

Imate posao u Norveškoj.

Prava i obaveze:
 

 • Možete slobodno menjati radno mesto i možete imati više od jednog poslodavaca.
 • Možete dovesti porodicu u Norvešku. Oni se moraju takođe registrovati.
 • Nakon pet godina u Norveškoj stičete pravo na trajni boravak.


Što se događa ako izgubite posao ?

Ako ste radili u Norveškoj najmanje godinu dana, možete nastaviti živjeti u Norveškoj i tražiti novi posao bez vremenskih ograničenja. Ako ste radili manje od godinu dana u Norveškoj imate pravo tražiti posao i boraviti do 6 meseci.

Nemate pravo odbiti ponudu za posao i morate se prijaviti u NAV da tražite posao.

Ako ne možete raditi jer ste privremeno nesposobni za rad zbog bolesti ili nesreće, možete i dalje ostati u Norveškoj koliko god želite.

Za državljane izvan EU/EEA
Ukoliko želite raditi u Norveškoj, potrebna vam je boravišna-radna dozvola. Po pravilu potrebno je da pronadjete prvo posao. Koja vrsta boravišne dozvole za rad Vam je potrebna, zavisi od vaše kvalifikacije i vrste posla koji ćete obavljati :


1. Kvalifikovani radnik: 
Ako imate završeno više obrazovanje ili stručno obrazovanje, možete tražiti dozvolu kao kvalifikovani radnik. Preduslov za dobijanje boravišne dozvole, morate  posedovati ugovor o radu ili vlastitu firmu.

 Uslovi koje morate ispunjavati za dobijanje boravišne dozvole kao kvalifikovani radnik sa poslodavcem u Norveškoj:


Uslovi za zaposlenog:

 • Morate uplatiti taksu za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole (3 000 kr).

 

Potrebno obrazovanje ​​:
Morate imati jednu od navedenih vrsta obrazovanja:

 • Završenu srednju stručnu školu, najmanje tri godine, na primjer. kao stolar ili varilac. Završeno obrazovanje mora biti ekvivalent stručnoj obuci u Norveškoj.
 • Završeno obrazovanje ili stepen sa univerziteta / fakulteta, npr. bachelor u inženjeringu ili medicini.
 • Posebne kvalifikacije koje ste stekli kroz bogato profesionalno iskustvo, eventualno u kombinaciji sa kursevima i slično. Morate imati jednako visok stepen stručnosti kao neko ko ima završeno stručno obrazovanje.


Ugovor o radu:

 • Morate imati konkretnu ponudu za posao od poslodavca u Norveškoj
 • Pozicija sa punim radnim vremenom(100% ili 80% za medicinsko osoblje)
 • Morate biti kvalifikovani za poziciju koja vam se nudi.
 • Plata i radni uslovi ne smeju biti ispod zakonom propisanih normi u Norveškoj.


Posebni zahtevi:

 • Ako radite u struci gde je potrebna autorizacija diplome. Na primer, zdravstveno osoblje mora priložiti autorizaciju diplome ili licencu priznatu od strane uprave za autorizaciju zdravstvenog osoblja.(sak.no)
 • Ako radite kao osoblje  kadrovske firme, morate dostaviti spisak radnih obaveza/zadataka koje je poslodavac već planirao da obavljate. Kadrovska firma mora potvrditi da ćete dobiti punu platu čak i u periodu kada poslodavac nema potrebu za vasim uslugama. Kadrovska firma mora biti u registru inspekcije rada (http://www.arbeidstilsynet.no/bfr/index.html?tid=100480).


Prava i dužnosti:

 • Možete dobiti boravišnu dozvolu za period od jednu do tri godine.
 • Ukoliko predate zahtev za boravišnu-radnu u policiji imate pravo tražiti “tidlig arbeidsstart” ukoliko želite početi sa radom pre nego što ste dobili boravišnu-radnu dozvolu,odnosno za vreme obrade vašeg zahteva.
 • Nakon tri godine možete podneti zahtev za odobrenje stalnog boravka u Norveškoj.
 • Vaša porodica može podneti zahtev da živi sa vama u Norveškoj.
 • Ako ste zaposleni u međunarodnoj kompaniji i državljanin WTO-zemalja (www.wto.org), morate podneti zahtev za novu dozvolu ukloliko želite promeniti posao ili poslodavca. Ne možete menjati posao ili poslodavca dok ne dobijete novu dozvolu za boravak-rad.
 • Ako radite za poslodavca iz Norveške, možete promeniti poslodavca bez podnošenja zahteva za novu dozvolu. Međutim, morate nastaviti raditit istu vrstu posla.
 • Ako trebate obavljati posao koji nije u istoj struci kao prethodni posao za koji ste imali dozvolu, morate podneti novi zahtev za dozvolu. Ne možete započeti sa radom u drugoj vrsti posla/struci  bez odgovarajuće dozvole.
 • Ako izgubiš posao :
  ◦ morate obavestiti policiju o mestu stanovanja u roku od sedam dana.
  ◦ zatim možete ostati u Norveškoj do šest meseci i tražiti novi posao. Boravišna  dozvola mora biti važeća za taj period.
  ◦ ako ste započeli na novom radnom mestu morate obavestiti policiju gde stanujete u roku od sedam dana.
 • Ne možete raditi u drugoj struci od navedene na dozvoli.2. Sezonski rad:
Dozvolu boravaka možete dobiti i kao sezonski radnik ukoliko trebate obavljati posao specifičan za odredjen period u toku godine, ili trebate biti zamena za praznike stalno zaposlenog  radnika.                           

Zanimanja gde možete uzeti sezonski rad:

 • šumarstvo
 • poljoprivreda i hortikultura
 • ribarstvo
 • ugostiteljstvo
 • turizam
 • zdravstvo


Poslovi koji se ne smatraju sezonski rad:

 • stolarstvo
 • moleraj  i ostali zanati


Uslovi za dobijanje dozvole kao sezonski radnik:

1.Uslovi za zaposlenog:
Morate uplatiti taksu za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole (3 000 kr).
Morate biti punoletni (18 god.)

2.Ugovor o radu :
Morate imati konkretnu ponudu sa punim radnim vremenom.
Možete imati više od jednog poslodavca, ali morate imati konkretne ponude od svakog od poslodavaca.
Rad koji obavljate mora biti sezonski ili kao zamena za stalnog zaposlenika na period praznika/ferie.
Plata i uslovi rada ne smeju biti niži od zakonom propisanih u Norveškoj. Zakonom vam je garantovana minimalna zarada po satu.

3. Uslovi za poslodavca:
Poslodavac mora dobiti potvrdu od NAV da nije moguće pronaći dovoljno radnika iz Norveške i EU/EEA za obavljanje posla.
Ako je reč o zaposlenju u poljoprivredi ili šumarstvu nije potrebna potvrda iz NAV-a.

Prava i dužnosti:

 • Možete dobiti sezonski rad u trajanju do šest mjeseci.
 • Ako želite raditi za novog poslodavca, morate podneti novi zahtev.
 • Ako ste imali dozvolu kao sezonski radnik na šest meseci, morate biti šest meseci izvan Norveške pre nego što možete dobiti nove sezonske poslove. 
  Ne možete biti u Norveškoj kao sezonski radnik više od šest meseci u periodu od dvanaest meseci.
 • Period za koji imate dozvolu boravka kao sezonsk radnik se ne uračunava u kasnijem podnošenju zahteva za stalni boravak.
 • Vaša porodica nema pravo na boravišnu dozvolu da ostane s vama u Norveškoj po osnovi sezonskog rada.3. Razmjena, kulturni ili rad u organiaciji:
Dozvolu boravka u Norveškoj možete dobiti: ako ste član UN-a, mlada odrasla osoba na radnom odmoru, gost radnik u poljoprivredi, kao zaposleni u humanitarnoj / ideološkoj / verskoj organizaciji,, slikar, muzičar ili umetnik.

Normalno vreme potrebno za obradu zahteva:

 • Tri meseca nakon podnošenja zahteva u policiji ili ambasadi većina dobija odgovor.
 • Obrada zahteva u centru za strane radnike (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere). Deset dana nakon što ste predali zahtev sa vašim dokumentima u centar za strane radnike, dobijate odgovor.
 • Obrada zahteva putem policije. Kod zahteva gde je odgovorna policija, nakon predavanja dokumentacije možete pitati za vremenski period potreban za dobijanje dozvole.


Šta možete učiniti da vaš zahtev bude obradjen u što kraćem roku:

 • Pobrinite se da Vaš zahtev bude kompletan i ispravan.
 • Proverite da ste predali svu potrebnu dokumentaciju.
 • Osigurajte tačne,potpune podatke i kontakt informacije o sebi i vašem poslodavacu.
 • Proverite da li je Vaš poslodavac u Norveškoj dobio vašu punomoć, tako da može pružiti bitne informacija o vama.


Šta je potrebno priložiti od dokumentacije kada podnosite zahtev za boravišnu dozvolu:
Kada dolazite na zakazani termin u policiji ili ambasadi, morate predati  listu (www.udi.no/sjekklister) i kopije dokumenata sa liste. Ukoliko su vaši dokumenti na drugim jezicima osim na norveškom ili engleskom jeziku potrebno je priložiti prevod dokumenata na norveški ili engleski jezik. Takođe morate pokazati originale na uvid.

Napomena:  Ambasada ima pravo tražiti dodatnu dokumentaciju u skladu sa zakonima zemlje u kojoj predajete zahtev.

Dokumentacija prilikom prve prijave za boravišnu-radnu dozvolu:

 1. pasoš i kopije svih korištenih strana u pasošu
 2. potpisano povratno pismo od portala za apliciranje
 3. dve pasoš fotografije sa belom pozadinom
 4. dokaz o uplati takse za obradu zahteva.
 5. dokumentaciju da imate mesto za boravak, npr. ugovor o iznajmljivanju stana.
 6. UDI obrazac o zaposlenju (arbeidstillbudsskjema), sa vašim i potpisom poslodavaca. (www.udi.no/skjema)
 7. dokumentaciju o obrazovanju, npr. Diploma koji sadrži informacije o dužini obrazovanja, vrsti obrazovanja i o obrazovnoj ustanovi.
 8. dokumentaciju o radnom iskustvu koji uključuje detaljne informacije od bivših poslodavaca o trajanju radnog odnosa, obuci, radnim obavezama i kvalifikacija radnika (dokaz o radnom iskustvu potrebno je priloziti samo u slučaju kao zamena za diplomu ukoliko se određuje da li je kandidat kvalifikovan ili ne.)
 9. CV
 10. popunjena i potpisana ček listu dokumenata (www.udi.no/sjekklister).
Vesti
Novi uslovi za izdavanje autorizacije za zdravstvene radnike iz zemalja izvan EU / EEZ
Postavljeno 12.12.2016 godine
Od 1. januara 2017. godine važe novi uslovi za dobijanje autorizacije za zdravstveno osoblje u Norveškoj za kandidate s kvalifikacijama iz zemalja koje su izvan EU / EEZ i Švajcarske. Uslovi su zasnovani na  novom propisu o...
Da li ste spremni da napravite prvi veliki korak?