Obrazovanje
Obrazovanje
Obrazovanje

Sistem obrazovanja u Norveškoj nudi brojne mogućnosti studiranja, stručnog usavršavanja i napredovanja. Šta je sve potrebno, koji su uslovi koje morate ispunjavati zavisi od vrste i stepena obrazovanja na koji ciljate. U daljem tekstu možete pronaći informacije vezane za pojedina zanimanja ili stepen obrazovanja.

Za osobe sa završenom zanatskom školom (stolar, varilac, keramicar itd.) ili srednjom ugostiteljskom školom (konobari i kuvari) nije potrebna nostrifikacija diplome, dovoljan je samo prevod na norveški jezik kod ovlasćenog prevodioca / sudskog tumača.


Za one koji žele upisati višu školu ili univerzitet:


Opšti uslovi (dokumenti potrebni za upis na studije):

 1. Diploma o položenom maturskom ispitu / stepenu stručne spreme.
 2. Svedočanstvo za sve četiri godine srednje škole.
 3. Položen test poznavanja engleskog jezika ( ukloliko ste imali engleski najmanje 7 god. zajedno sa osnovnim i srednjim obrazovanjem možete priložiti izvod ocena za svih 7 godina ili potvrdu od škole kako ne biste morali da polažete test).
 4. Položen test norveškog jezika - viši nivo  (Bergenstest) sa ocenom «položio» ili najmanje 450 bodova.


Specijalni uslovi:                                                                                                                                                    
Za neke od studija sem opštih potrebno je  ispunjavati i neke specijalne uslove tj. imati dovoljan prosek ocena iz odredjenih predmeta.

Bodovanje
Nakon  prijave na  univerzitet i nakon što ste dostavili svu vašu dokumentaciju, služba za klasifikaciju (samordnaopptak) će izračunati konačan broj bodova s kojim konkurišete na listu za upis. Vaš rezultat se izračunava na isti način kao i drugim kandidatima, ali se prosečna ocena konvertuje i boduje po norveškoj skali.

Odgovorni za prijem i obradu zahteva za upis na univerzitet ili visoku školu je samordnaopptak (www.samordnaopptak.no), gde možete pronaći više informacija o studiranju u Norveškoj i metodi bodovanja.

Stipendije za studiranje u Norveškoj
Studenti imaju mogućnost da se za stipendije prijave preko univerziteta, svog fakulteta ili Fonda za mlade talente Republike Srbije. Mogu da se prijave i na konkurse koje raspisuju svetske i evropske fondacije, organizacije, kao i stipendije Kraljevine Norveške.

Najpopularnije organizacije preko kojih naši diplomci dobijaju stipendije za nastavak školovanja u Norveškoj jesu Erasmus Mundus, Nordplus, NOMA i EEA programi. Za programe ove fondacije svaki kandidat prijavljuje se individualno, i to uglavnom godinu dana unapred, u zavisnosti od programa za koji je kandidat zainteresovan, a konkursi su najčešće otvoreni od septembra do kraja godine. Osnovni preduslov za konkurisanje za master studije su završene osnovne studije i stečenih minumum 180 bodova, dok je preduslov za doktorske završen master i 300 ESPB bodova.

NOSTRIFIKACIJA, AUTORIZACIJA DIPLOME
Ovaj deo se više odnosi na osobe koje imaju završeno fakultetsko ili više obrazovanje, i za medicinsko osoblje koje zanima šta i kako učiniti da njihovo obrazovanje bude priznato u Kraljevini Norveškoj. Medicinskim profesijama je obavezna nostrifikacija diplome i za to je zadužen direktorat za zdravstvo (helsedirektoratet.no). Za ostale profesije za nostrifikaciju diploma nadležan je NOKUT (nokut.no). Nostrifikacija diplome je i jedan od osnovnih uslova za zaposlenje, pored poznavanja jezika. Takođe, pre slanja zahteva za nostrifikaciju/autorizaciju svi neophodni dokumenti moraju biti prevedeni od strane sudskog tumača na neki od skandinavskih jezika (norveški, švedski, danski) ili engleski. Uz prevode dokumenata potrebno je priložiti i overene kopije originalnih dokumenata.


1. Medicinsko osoblje
Primer dokumenata potrebnih za autorizaciju diplome u direktoratu za zdravstvo npr. za bolničara (helsefagarbeider) potrebne su overene kopije sledećih dokumentata:

 • Pasoš
 • Diploma (Overene kopije svedočanstava se ne priznaju bez diplome)
 • Plan i program obrazovanja sa listom broja časova teorije i prakse
 • Preporuke bivših poslodavaca sa naznačenim vremenom/periodom trajanja radnog odnosa
 • Sertifikat o trenutnom profesionalnom statusu (državni ispit)
 • Dokaz o uplaćenoj taksi za obradu zahteva- autorizaciju


Osobe koje su završile višu medicinsku školu takođe mogu dobiti autorizaciju samo kao bolničar  (helsefagarbeider). Iako je to prva stepenica u zdravstvu, svi sa završenom srednjom medicinskom školom u Srbiji  imaju mogućnost da nakon položenog testa poznavanja jezika (Bergenstest) steknu uslov za polaganje nacionalnog ispita ( nasjonal fag) za medicinskog tehničara (sykepleier). Nakon položenog nacionalnog ispita dobija se diploma višeg obrazovanja ili bachelor u zdravstvu. O autorizaciji diplome za druga zanimanja iz oblasti medicine/zdravstva možete pronaći informacije na www.helsedirektoratet.no

2. Osobe sa visokim obrazovanjem
Dokumenti potrebni za nostrifikaciju diplome u NOKUT (www.nokut.no), overene kopije i prevodi na engleski ili norveški:

 • Diploma o položenom završnom ispitu srednje škole
 • Diploma o završenom visokom/fakultetskom obrazovanju
 • Pasoš
 • Popunjen zahtev za nostrifikaciju diplome
 • Detaljnije informacije možete pronaći na www.nokut.no

 

Vesti
Novi uslovi za izdavanje autorizacije za zdravstvene radnike iz zemalja izvan EU / EEZ
Postavljeno 12.12.2016 godine
Od 1. januara 2017. godine važe novi uslovi za dobijanje autorizacije za zdravstveno osoblje u Norveškoj za kandidate s kvalifikacijama iz zemalja koje su izvan EU / EEZ i Švajcarske. Uslovi su zasnovani na  novom propisu o...
Da li ste spremni da napravite prvi veliki korak?