Klima
O Norveškoj
Klima
Klima

Klima u Norveškoj pokazuje velike varijacije. Od Lindesnesa, na krajnjem jugu do Norkapa na krajnjem severu Norveška se proteže preko više od 13 stepeni geografske širine. To odgovara rastojanju od Lindesnesa do Mediterana. Pored toga, postoje velike razlike u količini primljene sunčeve energije u toku godine. Razlike su najveće u severnoj Norveškoj sa ponoćnim suncem leti i polarnim noćima zimi. Uz to i topografija utiče na pojavu velikih lokalnih razlika na kratkim razdaljinama.

Na klimu u priobalnom delu Norveške, utiče blizina mora, dajući blage zime i relativno hladna leta sa puno padavina. Kontinentalni deo zemlje je više pod direktnim uticajem sunca, sa mogućim toplim letima i hladnim zimama.

Vesti
Novi uslovi za izdavanje autorizacije za zdravstvene radnike iz zemalja izvan EU / EEZ
Postavljeno 12.12.2016 godine
Od 1. januara 2017. godine važe novi uslovi za dobijanje autorizacije za zdravstveno osoblje u Norveškoj za kandidate s kvalifikacijama iz zemalja koje su izvan EU / EEZ i Švajcarske. Uslovi su zasnovani na  novom propisu o...
Da li ste spremni da napravite prvi veliki korak?