Prijava
Aplikacija i troškovi
Prijava
Prijava

Proces aplikacije započinje kreiranjem naloga na Step in online.
Odmah posle kreiranja naloga možete započeti sa popunjavanjem polja.
Aplikacija prolazi kroz 9 koraka. Prilikom popunjavanja svih polja, na jednostavan način, Step in online dobija sve potrebne informacije za prevođenje Vaših dokumenata i prilagođavanje norveškim standardima.

Jako je bitno da na sva pitanja odgovorite što tačnije kako bi smo mogli da ispravno prevedemo Vaša dokumenta i pripremimo Vas za traženje posla.

Na koraku br. 9 obavezni ste da pročitate i zakačite klauzulu koja precizno objašnjava vaše obaveze kao aplikanta i obaveze Step in online kao posrednika. Bez zakačene klauzule nećete biti u mogućnosti da aplicirate.

Klauzula sadrži iste odredbe kao i stranica sa "Uslovi i pravila korišćenja" Stepinonline.no web stranice, te Vas molimo da ne prihvatate uslove i ne vršite uplatu ako niste saglasni sa uslovima navedenim u dokumentu.
 

Vesti
Novi uslovi za izdavanje autorizacije za zdravstvene radnike iz zemalja izvan EU / EEZ
Postavljeno 12.12.2016 godine
Od 1. januara 2017. godine važe novi uslovi za dobijanje autorizacije za zdravstveno osoblje u Norveškoj za kandidate s kvalifikacijama iz zemalja koje su izvan EU / EEZ i Švajcarske. Uslovi su zasnovani na  novom propisu o...
Da li ste spremni da napravite prvi veliki korak?